Chào mừng bạn đến với Tacoo Việt Nam

Miệng gió sọt trứng

Miệng gió sọt trứng

Miệng gió sọt trứng dùng làm miệng gió cấp hoặc miệng gió hồi. Có thể gắn tường, gắn trần hoặc gắn trực tiếp vào ống gió

Khung làm bằng nhôm đình hình dày 0.8-1.4mm

Là làm bằng nhôm định hình dày: 0.6-0.8mm

Phần để đánh giá sản phẩm