Chào mừng bạn đến với Tacoo Việt Nam

Ống gió, miệng gió, van ống gió

Cửa gió tôn soi lỗ kiểu (PFD)

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió cấp hoặc cửa gió hồi. - Có thể kèm lưới lọc bụi hoặc lọc tinh. - Thích hợp sử dụng trong các công trình phụ vụ y tế.   Vật liệu màu sắc: - Cách...
Liên hệ

Cửa gió hồi có lưới lọc bụi

Đặc điểm kỹ thuật:  - Được sử dụng làm cửa gió hồi. - Được lắp trên trần giả hoặc lắp trực tiếp trên đường ống gió. - Có gắn kèm theo lưới lọc bụi, đặc biệt là cửa có cơ cấu bản lề...
Liên hệ

Cửa gió tròn

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình.  - Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.   - Được...
Liên hệ

cửa gió một lớp nan ngang

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời. - Được...
Liên hệ

cửa gió 1 lớp nan dọc

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình.  - Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời.   - Được...
Liên hệ

Cửa gió lấy tươi ngoài trời

Đặc điểm sử dụng:  - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời. -...
Liên hệ

Cửa gió nan cong 2 hướng

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời. - Được...
Liên hệ

Cửa gió nan cong 1 hướng

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc biệt có khả năng tránh nước mưa rất tốt, thường được gắn ngoài trời. - Được...
Liên hệ

Cửa gió khuếch tán

Đặc điểm sử dụng:                                - Sử dụng trong hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa - Gắn trên trần, kết nối với ống gió mềm từ  hệ thống ống...
Liên hệ