Chào mừng bạn đến với Tacoo Việt Nam

Miệng gió lá sách

Miệng gió lá sách

Miệng gió lá sách dùng làm miệng gió hồi trần, có thể kèm với lưới lọc bụi nhưng không gắn kèm với van điều chỉnh lưu lượng

Gắn trên trần

Có thể gắn kèm lưới lọc

Phần để đánh giá sản phẩm